Home | NL | FR
Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en voorlopige agenda

30-03-17 Algemene Statutaire Vergadering KBWB: Aankondiging en voorlopige agenda

KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND
Vereniging zonder winstbejag

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING
Living Tomorrow - Indringingsweg 1 - 1800 Vilvoorde

Woensdag 17 mei 2017 om 19u00

Aankondiging en voorlopige agenda


De raad van bestuur van de vzw KBWB nodigt de werkende leden van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB uit op de algemene statutaire vergadering die gehouden wordt op
woensdag 17 mei 2017 om 19u00 bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te 1800 Vilvoorde.

Alleen de werkende leden aangewezen door de raad van bestuur van de vzw Cycling Vlaanderen en van de vzw FCWB - op basis van het aantal leden aangesloten op 31 oktober 2016 – uiterlijk 45 kalenderdagen voor de algemene vergadering van de vzw KBWB kunnen tot de stemming toegelaten worden.

Elk werkend lid heeft één stem. Op de algemene vergadering mag een werkend lid zich echter door een ander werkend lid van zijn vzw laten vertegenwoordigen door middel van een behoorlijk ingevulde en getekende volmacht. Het aantal volmachten per werkend lid aanwezig op de algemene vergadering is beperkt tot één, te versturen naar de bondszetel van de vzw KBWB, Globelaan 49 te 1190 Brussel, per post, fax of e-mail, of voor te leggen vóór de openstelling van de algemene vergadering.

Om op de agenda te worden toegelaten, moeten volgens artikel 11 van de statuten de voorstellen vóór 3 april 2017 bij aangetekende brief, ondertekend door minimaal 1/20 van de werkende leden, aan de voorzitter van de vzw KBWB op de bondszetel worden gestuurd, met de postdatum als bewijs.

De agenda zal minimum 20 kalenderdagen voor de algemene statutaire vergadering op de website van de vzw KBWB gepubliceerd worden.

VOORLOPIGE AGENDA:
1. Afroeping van de namen van de werkende leden en nazicht van hun volmacht
2. Verwelkoming door de bondsvoorzitter
3. Sportverslag
4. Financieel verslag
5. Verslag van de bedrijfsrevisor
6. Goedkeuring van de balans en van de verlies- en winstrekening 2016
7. Kwijting aan bestuurders en bedrijfsrevisor
8. Goedkeuring van de aangepaste begroting 2017
9. Goedkeuring van de begroting 2018
10. Verkiezing voor de raad van bestuur:
a) - van de effectieve leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
    - v
an de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw Cycling Vlaanderen
b) - van de effectieve leden voorgedragen door de vzw FCWB
    - van de plaatsvervangende leden voorgedragen door de vzw FCWB

Brussel, 30 maart 2017

De secretaris van het dagelijks bestuur,
Jos SMETS

De bondsvoorzitter,
Tom VAN DAMMEHot nieuws

22-06-18Lotto-Beker van België Junioren - De Arend der Juniors
21-06-18Campenaerts met klein verschil
21-06-18Bekijk het BK Tijdrijden via onze livestream!
20-06-18Nationale selecties: Cottbuser Sprintcup
20-06-18Ga met TUI naar het WK Wielrennen in Innsbruck
ESSO AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit ADMB Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
Belgian Cycli...
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Commissarisse...
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Seingevers
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Events
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
PartnersLinksVideo