Home | NL | FR

Informatie chauffeurs/motards

De Wegcommissie heeft beslist om praktische gevolgen te geven aan het onderstaande UCI-reglementsartikel:

Art 2.2.035: Volgers

Alle volgers op wedstrijdniveau, met uitzondering van de geaccrediteerde journalisten en eregenodigden die geen voertuig besturen, moeten houder zijn van een vergunning.

Art 2.2.035 bis: Volger

Tijdens de wedstrijden van de UCI WorldTour moet een houder van een ‘licentie voor chauffeur in een wegwedstrijd’ (rubriek 1.8 van artikel 1.1.010) moet ook houder zijn van een certificaat van bestuurder uitgereikt door de UCI volgens de richtlijnen vastgesteld en gepubliceerd over dit onderwerp, om een volgervoertuig te kunnen besturen op wedstrijdniveau. De houders van alle andere licenties zijn niet gehouden door deze beperking.

Certificaat bestuurders UCI: klik hier

De volgende nationale regelgeving is van toepassing in alle internationale wedstrijden van de UCI-kalender:

Art 2.2.035 B:
Chauffeurs van wagens

Bestuurders van politie- en ambulancevoertuigen, noch van de (eerste) openingswagen en sluitingswagen hebben een vergunning nodig. Zij mogen als dusdanig fungeren tot en met het jaar dat zij 75 jaar worden.

De bestuurders van alle andere voertuigen (wagens en moto’s) tussen de openingswagen (de bestuurders van de tweede/derde … openingswagens incl.) en de sluitingswagen hebben wel een vergunning nodig. Zij mogen als dusdanig fungeren tot en met het jaar dat zij 70 jaar worden.

De vergunning is alleen verplicht voor de wedstrijden van de internationale kalender UCI en de Belgische kampioenschappen.

De bovenvermelde leeftijdsbeperkingen gelden voor alle wedstrijden van de internationale kalender UCI en van de nationale kalender Belgian Cycling.

De vergunning, geldig voor een kalenderjaar, dient aangevraagd te worden bij en wordt afgeleverd via de bevoegde regionale federatie (in Vlaanderen door Cycling Vlaanderen/in Wallonië door FCWB). 
Bij de aanvraag dient een kopie van het rijbewijs van de aanvrager te worden gevoegd. Elke vergunningsaanvraag dient voor akkoord mede ondertekend te worden door de provinciale PCWPV-voorzitter of -coördinator.
Elke provinciale afdeling houdt een lijst bij van de betrokken vergunninghouders in hun provincie. Deze lijst mag ter informatie ter beschikking worden gesteld van organisatoren in de provincie.
De controle op het bezit van de vergunning is gekoppeld te zijn aan de aflevering van het volgbewijs van de wedstrijd. Een lid van het college van commissarissen zal belast worden met deze controle, in samenwerking met de koersdirecteur of zijn gemandateerde.
De koersdirecteur dient voorafgaandelijk (zijnde vooraleer het volgbewijs wordt afgeleverd) aan de jury een lijst te laten geworden van de dd. vergunninghouders chauffeurs in de wedstrijd, met hun rol (chauffeur commissaris, - dokter, enz.).

Piloten op de moto

De maximumleeftijd voor vergunninghouders 'piloot motorrijder' is vastgesteld op 65 jaar in het jaar (uitgezonderd vergunninghouders 'mobiele seingever' max. 70 jaar).

Alle piloten op de moto – uitgezonderd leden van de politie-escorte – dienen in het bezit te zijn van een jaarvergunning (mobiele seingevers in internationale wedstrijden, piloten van commissarissen, regulateurs, pers, evt. genodigden).

De vergunning, geldig voor een kalenderjaar, dient aangevraagd te worden bij en wordt afgeleverd via de bevoegde regionale federatie (in Vlaanderen door Cycling Vlaanderen/in Wallonië door FCWB).
Bij de aanvraag dient een kopie van het rijbewijs van de aanvrager te worden gevoegd.
Elke vergunningsaanvraag dient voor akkoord mede ondertekend te worden door de provinciale PCWPV-voorzitter of -coördinator.
Elke provinciale afdeling houdt een lijst bij van de betrokken vergunninghouders in hun provincie. Deze lijst mag ter informatie ter beschikking worden gesteld van organisatoren in de provincie.
De controle op het bezit van de vergunning is gekoppeld aan de aflevering van het volgbewijs van de wedstrijd. Een lid van het college van commissarissen zal belast worden met deze controle, in samenwerking met de koersdirecteur of zijn gemandateerde.
De koersdirecteur moet voorafgaandelijk (zijnde vooraleer het volgbewijs wordt afgeleverd) aan de jury een lijst laten geworden van de dd. motorrijders, met hun rol (als piloot commissaris, seingever, pers, enz.).

ESSO AG Insurance lotto
Bio-Racer Shimano Liberale Mutualiteit ADMB Ridley Jupiler Het Laatste Nieuws Concordia Toyota Vanreusel Snacks Sporza
Be Gold Cloud Partners

NewsKBWB
Contact
Openingsuren
Organigram
Logo & Huisst...
Doel en taken
Mission state...
Statuten
Huishoudelijk...
Routebeschrij...
Disciplines
Weg
Piste
Veldrijden
MTB
Trial
BMX
Indoor Cycling
Recreatie
Belgian Cycli...
Programma
Selecties
OS - WK - EK
Kledij
Belgian Cycli...
BK
Organisatie B...
Toegewezen Be...
Disciplines
Commissarisse...
Word commissaris
Modelformulie...
Algemene regl...
Colleges
Specifieke sp...
Organisatievo...
Protocol Spor...
Antidoping
Seingevers
Formulieren
Kalenderkaarten
Vergunningen
Deelname buit...
Aanvraag luis...
Aanvraag wild...
Telecommunica...
Prijzenbarema's
Events
Publicaties
Beslissingen ...
Verzekeringen
Begeleiding n...
Palmares
Records
PartnersLinksVideo